see result

10वीचा निकाल 20 जूनपर्यंत आणि 12वीचा निकाल 10 जूनपर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता दाट आहे.