board result 10वी आणि 12वी बोर्डाच्या निकालाची तारीख तपासा.

board result

board result बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार 10वी आणि 12वी इयत्तेच्या पेपर परीक्षा (एसएससी, एचएससी निकाल अपडेट) लवकरच उपलब्ध होतील. board result दहावी आणि बारावी बोर्डाचे निकाल कधी लागणार, हा पालकांच्या मनात प्रश्न आहे. परीक्षेच्या निकालांची आतुरतेने वाट पाहत असलेल्या पालक आणि विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करण्यासाठी आमच्याकडे विलक्षण बातमी आहे. 10वी आणि 12वीच्या निकालाच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. सध्या … Read more