MSRTC Bharti आठवी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना एसटी महामंडळ मध्ये नोकरीची संधी!!!

MSRTC Bharti

MSRTC Jalgaon Bharti 2023: MSRTC Jalgaon (महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, जळगाव) द्वारे 100 खुल्या पदांसाठी भरती सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अंतिम मुदतीपूर्वी, इच्छुक आणि पात्र उमेदवार अर्ज करू शकतात. msrtc.maharashtra.gov.in हा एमएसआरटीसी जळगावच्या मुख्य वेबसाइटचा पत्ता आहे. येथे आणखी काही तपशील आहेत: -MSRTC Bharti अनेक खुल्या पदांसाठी, MSRTC जळगाव (महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन … Read more